Rycerz krzykalski

Rycerz krzykalski - Julian Tuwim Mistrzostwo i wiecznie ukryty morał na końcu wiersza... W zabawny sposób pokazane ludzkie przywary... Autor uczy nas jak nie należy w życiu postępować... Nie należy się przesadnie chwalić, gdyż wiele z tego, co mówimy a wiele razy o tym krzyczymy wszem i wobec nie jest prawdą lub jest ona przeinaczona... W krótkiej przystępnej formie bardzo dużo treści i nauki z niej płynącej... Znów mogę czynić peany na cześć pana Juliana Tuwima...