Zosia Samosia

Zosia Samosia - Julian Tuwim Wiersz uczący wszystkie dzieci, że mimo własnej mądrości do poznania i zrozumienia świata jest potrzebna pomoc dorosłych... Uczy także, że nie należy działać bez zastanowienia się...